Eikelandsfossen nordside

Ved vestenden av Viksdalsvatnet/Hestadfjorden kastar Gaula seg utfor i den mektige Eikelandsfossen.

Utløpet av vatnet er svært trongt, difor har Viksdalsvatnet stor variasjon mellom aller høgaste og lågaste vasstand, ca 3,70m. Fallhøgda på fossen varierer ein del med vasstanden, då det er langt mindre variasjonar i Lona under fossen. På middels sommarvasstand er fallhøgda ca 15m.

Les meir »

Kjelstad skog- og kultursti

Kjelstad skog- og kultursti går gjennom sentrale deler av skogen på Kjelstad.Stien er ca 2 km lang.

Ein startar på parkeringsplassen ved RV 610, og går i hovudsak på skogsbilveg ca 1 km opp til rasteplassen i Botnen, høgaste punktet på stien, ca 275m o.h. Funksjonshemma får lov å bruke bil eller anna køyretøy opp skogsbilvegen,og det er tilrettelagt for funksjonshemma å ta seg fram til rasteplassen.

Les meir »

Gøyvingevegen

Gøyvinga er stølane til dei tre bruka på Ytre Hestad. Desse stølane ligg ca 650 m o. h., og så langt aust som Nes på Viksdalen og Åsen i Førde, med fjellet Svarteknibba i sør og Sandegga i nord.

Det er sjeldan at stølane i Sunnfjord ligg så langt borte frå gardane, her er ca 1 mil til stølen. Derimot har dei to bruka på Indre Hestad sine stølar i skoggrensa rett nord for bruka, slik det er mest vanleg i bygdene her. Heimestølen er eit område rett opp for Ytre Hestad, 400-500m o.h. Dette har nok vore brukt haust og vår.

Les meir »

Hestad kapell

Brunbarka og versliten, så fullstendig i harmoni med omgjevnaden, ligg Hestad kapell på Øyratangen mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden, som er ein del av det verna Gaularvassdraget. Enkel og ærleg i form og uttrykk både inne og ute har Hestad kapell ein sterk appell til menneske frå både fjern og nær.

Les meir »

Nedrestrand gard

Nedrestrand gard er av Gaular kommune sett i verneklasse A. Tunet er spesielt fordi det ikkje er bygd nye hus sidan 1877. Tunet gjenspeilar eit litt større gardsanlegg frå 1860åra.

Ellers er her mykje utstyr som var nytta til drifta på den tida. Nokre hus er restaurerte som eldhuset, skykkja og hovudhuset.

Les meir »

Eikelandsfossen sørside

Her, på sørsida, kjem ein endå nærare innpå fossen enn på nordsida. Det er bygt ei plattform om lag midt oppe i fossen. Der kan ein stå trygt når ein syner vanleg varsemd, men ved stor vassføring kan ein få ein god dusj.

Frå parkeringsplassen fylgjer ein pilene, førebels ca. 200 m langs fylkesvegen, til ein går ned ein litt bratt sti og fylgjer den godt tilrettelagde stien fram til plattforma.

Les meir »