Arrangement

Opning av Kulturminneløypa i Hestadgrend,
11. september 2011.

Søndag 11. september vert det offisiell opning av Kulturminneløypa i Hestadgrend. Set av dagen til å oppleve kultur og natur i flotte omgjevnader i Sunnfjord!

Program:

Kl. 12.00 Hestad Kapell. Om Kulturminneløypa, v/ Tom Farsund, SNU. Musikkinnslag  v/Pretiosa. Tale og offisiell opning v/styreleiar i Fortidsminneforeningen, Leif Kahrs Jæger.

Kl. 13.30 Matykt i bedehuset. Kortreist og kulturrik tradisjonsmat.

Kl. 14.30 Rundtur i Kulturminneløypa. Veteranbuss og privatbilar.

Kl. 16.30 Avslutning.

Velkomne til ei allsidig og gratis kulturoppleving!

Ved spørsmål, ta kontakt med Per Kjelstad på telefon 971 61 104.